ติดตั้งพื้นยก Raised Floor ในห้องสำนักงานแบบมืออาชีพ

Pro-Act ติดตั้งพื้นยก Raised Floor

ติดตั้งพื้นยก Raised Floor ในห้องสำนักงานแบบมืออาชีพ
ติดตั้งพื้นยกไปทำไม ติดตั้งแล้วดียังไง? บทความนี้มีคำตอบ…

พื้นยก หรือพื้น Raised Floor  เป็นโครงสร้างของการยกพื้นเหนือระดับพื้นห้องทั่วไป โดยช่องว่างภายในพื้นที่ระหว่างพื้นยก (Raise Floor) และใต้พื้นยก (Sub Floor) ทำหน้าที่เหมือนกับท่อส่งลม หรือ Air Plenum มีฉนวนยางพร้อมแผ่นอลูมิเนียม สำหรับป้องกันการสูญเสียพลังงาน และการกลั่นตัวของไอน้ำบริเวณใต้พื้นยก (Sub Floor) เหมาะแก่การเดินสายไฟ สายสื่อสาร จึงนิยมใช้ในห้อง Data Center และห้อง Server ที่มีสายไฟฟ้าและสาย UTP จำนวนมาก

การติดตั้งพื้นยก (Raised Floor) ในห้องสำนักงาน จะช่วยให้งานต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสื่อสารและระบบไฟฟ้าสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ช่วยเก็บซ่อนสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้การติดตั้งพื้นยกยังช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และทำให้การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่อยู่บนพื้นยกทำได้โดยง่าย

การติดตั้งพื้นยก จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพื้นที่ที่จะติดตั้งพื้นยก และความต้องการของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งบนพื้นยก โดยในขั้นตอนแรกของการติดตั้งพื้นยก คือการวางแผนและออกแบบระบบพื้นยก โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสูงของพื้นยก การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และอื่น ๆ แล้วจึงวางแผนการติดตั้งพื้นยกโดยรวม โดยคำนึงถึงระยะเวลา งบประมาณ และขนาดของพื้นยกที่ต้องการติดตั้ง

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะจะมีผลต่อคุณภาพของระบบพื้นยก โดยจะต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและมีความทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง

การติดตั้งพื้นยก ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรแนะนำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบพื้นยกถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น จะต้องทำการทดสอบ วัดระดับ และปรับปรุงระบบพื้นยก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งพื้นยกควรเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้ง เพราะนอกจากจะสามารถตรวจสอบและวางแผนการติดตั้งได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้ว ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งพื้นยก เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและคงทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้อีกด้วย..

💥 พื้นยกระดับสำเร็จรูป Pro-Act คำตอบที่ โครงการใหญ่เลือกใช้ มากกว่า 5 ล้านตร.ม. ทั่วประเทศ
💥 ทุกรายละเอียดของลูกค้าคือ “ความใส่ใจของเรา”
 
☑️ ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ กว่า 30 ปี พร้อมรับประกัน
☑️ ผลงานมากกว่า 5 ล้านตารางเมตร ทั่วประเทศ
☑️ Pro-Act ผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลอาคาร
 
สนใจติดตั้งพื้นยก ติดต่อ 👉🏼 https://lin.ee/5mwC0lT
หรือโทร. 097-028-2642
Shared on