ติดตั้งพื้นยก Raised Floor ในห้องสำนักงานแบบมืออาชีพ

2023-03-24T11:16:14+07:00

ติดตั้งพื้นยก Raised Floor ในห้องสำนักงานแบบมืออาชีพ ติดตั้งพื้นยกไปทำไม ติดตั้งแล้วดียังไง? บทความนี้มีคำตอบ...   พื้นยก หรือพื้น Raised Floor  เป็นโครงสร้างของการยกพื้นเหนือระดับพื้นห้องทั่วไป โดยช่องว่างภายในพื้นที่ระหว่างพื้นยก (Raise Floor) และใต้พื้นยก (Sub Floor) ทำหน้าที่เหมือนกับท่อส่งลม หรือ Air Plenum มีฉนวนยางพร้อมแผ่นอลูมิเนียม สำหรับป้องกันการสูญเสียพลังงาน และการกลั่นตัวของไอน้ำบริเวณใต้พื้นยก (Sub Floor) เหมาะแก่การเดินสายไฟ สายสื่อสาร จึงนิยมใช้ในห้อง Data Center และห้อง Server ที่มีสายไฟฟ้าและสาย UTP จำนวนมาก     การติดตั้งพื้นยก (Raised Floor) ในห้องสำนักงาน จะช่วยให้งานต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสื่อสารและระบบไฟฟ้าสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ช่วยเก็บซ่อนสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้การติดตั้งพื้นยกยังช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และทำให้การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่อยู่บนพื้นยกทำได้โดยง่าย     การติดตั้งพื้นยก จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพื้นที่ที่จะติดตั้งพื้นยก และความต้องการของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งบนพื้นยก