เราใส่ใจ และเป็นห่วงทุกชีวิตของคุณ
เราจึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ และป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้มอย่าง “พื้นกันลื่นลดแรงกระแทก” จาก Pro-Act ที่สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
KMUTNB INNOVATION 2019 จาก มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
คุณจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอนครับ