Project Description

พื้นยก ผิวกระเบื้องยาง

Product Details

พื้นยก ผิวกระเบื้องยาง

ประเภท : งานพื้นยก

คุณสมบัติ :

พื้นยก ผิวกระเบื้องยาง

เป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวสำหรับพื้นยก มีความสามารถในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่ประมาณ 104Ω-106Ω. มีความต้านทานต่อสารเคมี มีความโดดเด่นในการต้านทานรอยขูดขีดทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง มีคุณสมบัติความต้านทานการลุกลามการเผาไหม้ของไฟสูงมีเนื้อวัสดุและสีเป็นชิ้นเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่นซึ่งทำให้มีคุณสมบัติความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม มีความทนทานต่อการฉีกขาดสูง มีรูปแบบสีหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการ

เหมาะสำหรับการใช้งานกับห้อง :

  • ศูนย์กลางข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องเซิร์ฟเวอร์
  • อาคารสำนักงานทั่วไป
  • ห้องควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม
  • ห้องศูนย์กลางควบคุมงานระบบ
  • ห้องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้อง (Clean Rooms)
  • ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายบริการข้อมูล
  • หรือพื้นที่ที่ต้องการถ่ายเทประจุไฟฟ้าออกจากพื้นที่

Project Gallery

ติดต่อสอบถาม