Project Description

PU foam

Product Details

PU foam

ประเภท : กันร้อน

คุณสมบัติ : 

Pu foam หรือโฟมกันร้อน
ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดทำให้อุณหภูมิภายในลดลง และที่สำคัญเป็นวัสุดที่ไม่ไวไฟ และผ่านการทดสอบ (ไม่ลามไฟ) ตามมาตรฐานเยอรมัน Din 4108 grade B2

การใช้งาน :
ใช้งานร่วมกับหลังคากระเบื้องแผ่น กระเบื้องลอน โลหะ สังกะสี คอนกรีต ไม้ และผนังของบ้านและอาคาร

Project Gallery

ติดต่อสอบถาม