น้ำยานาโน

ผลงานน้ำยาเคลือบปูนเปลือย ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่ทามาแล้วมากกว่า 6 ปี ยังคงสวย ไม่มีคราบเชื้อรา คราบตะไคร้น้ำ แม้อยู่ริมน้ำ